Algemene Voorwaarden - Camping Bovensbos

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Campingplaats Camping Bovensbos
*
Huur Appartement & Caravan vanaf blz 3

Overeenkomst en Plaats
Camping Bovensbos biedt de overeengekomen toeristische plaats aan voor de gereserveerde/overeengekomen periode, voor recreatieve doeleinden. Dit voor het overeengekomen aantal personen en kampeermiddel. De ingangsdatum van de overeenkomst wordt in dit document ook wel de aankomstdatum genoemd.
Wijzigingen
Camping Bovensbos geeft wijzigingen schriftelijk door, mochten deze plaatsvinden.
De Prijs
De prijs wordt berekend op de op dat moment geldende tarieven. Indien na vaststelling van de prijs, door een lastenverzwaring ten laste van Camping Bovensbos door verhoging van lasten en heffingen, die direct op de plaats, gast of het kampeermiddel betrekking hebben, dan kan deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.
Betaling
De betaling vindt plaats in Euro’s met inachtneming van de afgesproken termijnen. 25% binnen 2 weken na reservering en 75% 8 weken voor de aankomstdatum.
Indien langer dan 6 weken voor aankomstdatum is geboekt, en de gast, ondanks voorgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van 2 weken na de schriftelijke aanmaning, niet voldoet heeft Camping Bovensbos het recht de overeenkomt direct op te zeggen en de reservering te annuleren. Camping Bovensbos behandeld de reservering verder als een annulering en heeft recht op de daarbij behorende annulerings-vergoeding.
Indien 6 weken of korter voor aankomstdatum is geboekt en de gast voldoet niet tijdig of behoorlijk aan zijn betalingsverplichting wordt de reservering geannuleerd en als zodanig behandeld, waarbij de gast nog steeds een annulerings-vergoeding is verschuldigd aan Camping Bovensbos.
Indien Camping Bovensbos op de dag van aankomst niet in bezit is van het totaal verschuldigde bedrag heeft zij het recht de gast toegang tot de camping te ontzeggen, onverminderd het recht op volledige betaling van het overeengekomen bedrag.
Aanbetaling
De aanbetaling bij reservering bedraagt 25% van de overeengekomen prijs. Deze dient binnen 2 weken na reservering te zijn voldaan.
De restbetaling van 75% dient 8 weken voor aankomstdatum te zijn voldaan.
Verzekering
Een reis- en annuleringsverzekering wordt aangeraden, bijvoorbeeld bij de ANWB)
Annulering reservering
Bij annulering van een reservering betaald de gast een vergoeding aan Camping Bovensbos in % van de totaal overeengekomen prijs.
3 maanden of langer voor ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs
3 tot 2 maand voor ingangsdatum, 40% van de overeengekomen prijs
2 tot 1 maand voor ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs
1 maand of korter voor ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs
Op de dag zelf 100%

Bij een annulering door de gast, tot 2 maanden voor aankomstdatum, heeft de gast 7 dagen om eventueel een vervangende nieuwe gast voor de reservering te vinden en deze aan te bieden aan campinghouder, voor dezelfde periode. Deze nieuwe gast kan, na overleg hierover en goedkeuring door campinghouder, gebruik maken van deze plaats en reservering. De nieuwe gast maakt de reservering bij campinghouder en betaald de complete som. Campinghouder restitueert daarna het bedrag van de reservering aan de annulerende gast retour minus de administratiekosten van € 25,-
Heeft de reserverende gast na 7 dagen niemand aangebracht, dan komt de plaats weer vrij in de verhuur door en ten bate van campinghouder.
Annulering Laagseizoen & Maandplaatsen (April, Juni en September)

Men mag een laagseizoen-reservering eenmalig kosteloos doorschuiven in datzelfde jaar naar een andere laagseizoen-datum. Heeft men voor september gereserveerd, dan kan het ook naar het volgende voorjaar (laagseizoen data in april en mei) worden doorgeschoven (eventueel met bijbetaling indien een prijsverhoging tussentijds heeft plaatsgevonden).
De maandplaats van juni kan eenmalig worden doorgeschoven naar september in datzelfde jaar.

Eerder vertrekken of later aankomen
Vertrek eerder dan de overeengekomen vertrekdatum of een aankomst later dan de overeengekomen aankomstdatum leidt, ongeacht de oorzaak of aanleiding, leidt niet tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke prijs.
Gebruik door derden
Gebruik door derden van de overeengekomen plaats is enkel toegestaan indien Camping Bovensbos schriftelijke toestemming daarvoor heeft gegeven.
Tussentijdse opzegging
Wanneer de gast overlast bezorgt bij de campingeigenaar/beheerder en/of mederecreanten, of de goede sfeer op het terrein bederft, of de plaats anders gebruikt als voor recreatie, kan de campingeigenaar/beheerder de overeenkomst tussentijds opzeggen. Dit leidt niet tot een restitutie van de gehele of gedeeltelijke som.
Vertrek
De gast verlaat de campingplaats voor 12 uur middags en laat deze netjes, zonder afval, weer achter.
Aankomst
Vanaf 13 uur kan de gast terecht op de gereserveerde campingplaats
.


Voorwaarden huur Appartement en Caravan Camping Bovensbos
Overeenkomst
Camping Bovensbos biedt het appartement of caravan aan voor de gereserveerde/overeengekomen periode, voor recreatieve doeleinden, voor het overeengekomen aantal personen. De ingangsdatum van de overeenkomst wordt in dit document ook wel de aankomstdatum wordt genoemd.
Wijzigingen
Camping Bovensbos geeft wijzigingen schriftelijk door, mochten deze plaatsvinden.
De Prijs
De prijs wordt berekend op de op dat moment geldende tarieven. Indien na vaststelling van de prijs, door een lastenverzwaring ten laste van Camping Bovensbos door verhoging van lasten en heffingen, die direct op het gebruik van appartement, caravan of op de gast zelf betrekking hebben, dan kan deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst. De totaalprijs is inclusief eindschoonmaak, bedlinnen, wifi, elektriciteit en toeristenbelasting.

Betaling
De betaling vindt plaats in Euro’s met inachtneming van de afgesproken termijnen.
Indien langer dan 6 weken voor aankomstdatum is geboekt, en de gast, ondanks voorgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van 2 weken na de schriftelijke aanmaning, niet voldoet heeft Camping Bovensbos het recht de overeenkomt direct op te zeggen en de reservering te annuleren. Camping Bovensbos behandeld de reservering verder als een annulering en heeft recht op de daarbij behorende annulerings-vergoeding.
Indien 6 weken of korter voor aankomstdatum is geboekt en de gast voldoet niet tijdig of behoorlijk aan zijn betalingsverplichting wordt de reservering geannuleerd en als zodanig behandeld, waarbij de gast nog steeds een annulerings-vergoeding is verschuldigd aan Camping Bovensbos.
Indien Camping Bovensbos op de dag van aankomst niet in bezit is van het totaal verschuldigde bedrag heeft zij het recht de gast toegang tot het appartement of de caravan ontzeggen, onverminderd het recht op volledige betaling van het overeengekomen bedrag.
Aanbetaling
De aanbetaling bij reservering in het laagseizoen bedraagt 25% van de overeengekomen prijs. Deze dient binnen 2 weken na reservering te zijn voldaan.
De restbetaling van 75% dient 8 weken voor aankomstdatum te zijn voldaan.
Verzekering
Een reis- en annuleringsverzekering wordt aangeraden, bijvoorbeeld bij de ANWB)
Eerder vertrekken of later aankomen
Vertrek eerder dan de overeengekomen vertrekdatum of een aankomst later dan de overeengekomen aankomstdatum leidt, ongeacht de oorzaak of aanleiding, leidt niet tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke prijs.

Annulering
Bij annulering van de reservering betaald de gast een vergoeding aan Camping Bovensbos in % van de totaal overeengekomen prijs.
3 maanden of langer voor ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs
3 tot 2 maand voor ingangsdatum, 40% van de overeengekomen prijs
2 tot 1 maand voor ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs
1 maand of korter voor ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs
Op de dag zelf 100%

Bij een annulering door de gast, tot 2 maanden voor aankomstdatum, heeft de gast 7 dagen om eventueel een vervangende nieuwe gast voor de reservering te vinden en deze aan te bieden aan campinghouder, voor dezelfde periode. Deze nieuwe gast kan, na overleg hierover en goedkeuring door campinghouder, gebruik maken van deze reservering. De nieuwe gast maakt de reservering bij campinghouder en betaald de complete som. Campinghouder restitueert daarna het bedrag van de eerdere reservering aan de annulerende gast retour minus de administratiekosten van € 25,-
Heeft de reserverende gast na 7 dagen niemand aangebracht, dan komt het gehuurde weer vrij in de verhuur door en ten bate van campinghouder.
Gebruik door derden
Gebruik door derden van het gehuurde is enkel toegestaan indien Camping Bovensbos schriftelijke toestemming daarvoor heeft gegeven.
Tussentijdse opzegging
Wanneer de gast overlast bezorgt bij de campingeigenaar/beheerder en/of mederecreanten, of de goede sfeer op het terrein bederft, of het gehuurde anders gebruikt als voor recreatie, kan de campingeigenaar/beheerder de overeenkomst tussentijds opzeggen. Dit leidt niet tot een restitutie van de gehele of gedeeltelijke som.
Aankomst & Vertrek Appartement
Vanaf 15 uur kan de gast op de dag van aankomst gebruik maken van het appartement. De gast verlaat het appartement voor 10.30 uur op de ochtend van vertrek en laat deze weer netjes achter.
Wanneer dit mogelijk is, kan men gebruik maken van een late check-out in het appartement (18.00 uur) á € 17,50. Ook een vroege check-in is soms mogelijk (10.00 uur) á € 12,50. Vraag naar de mogelijkheden.
Aankomst en Vertrek Caravan
Vanaf 14 uur kan de gast op de dag van aankomst gebruik maken van de caravan. De gast verlaat de caravan voor 10.30 uur op de ochtend van vertrek en laat deze weer netjes achter.
Wanneer dit mogelijk is, kan men gebruik maken van een late check-out in de caravan (18.00 uur) á € 12,50. Ook een vroege check-in is soms mogelijk (10.00 uur) á € 10,-. Vraag naar de mogelijkheden.
Hondje
Kleine hondjes kunnen in overleg ook verblijven in het appartement en de caravan, maar zullen niet in de slaapkamers en op de bank worden gehouden.
Schade
De huurder is altijd aansprakelijk voor eventueel geleden schade in het gehuurde appartement of caravan. In de meeste gevallen kan daarbij een beroep worden gedaan op de eigen WA- of reisverzekering.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu